Fundacja


Fundacja
KIDS ON BOARD

Status prawny: FUNDACJA
NIP: 9372717851
KRS 0000753969
REGON: 381659749

Jaka jest nasza misja?

Głównym celem działań Fundacji Kids on Board jest przedstawienie jak największej ilości dzieciom i młodzieży sportów deskowych. Jako idealny sposób na integrację, spotkanie nowych przyjaciół, naukę tolerancji i równości. Chcemy, by dzieciaki w naszej okolicy, bez względu na możliwości finansowe, mogły poznać skateboarding i snowboarding.

Korzystając z ogromnych możliwości jakie daje nam działanie w powiecie bielskim namówienie dzieciaków na aktywność sportową outdoorową nie jest aż taka trudna. Tylko pierwszy krok, wyciągnięcie sprzed ekranu, namówienie na wyjście ze strefy komfortu zajmuje trochę czasu… później dzieciaki wpadają w pasje i zajawkę jak nigdy! Chcemy zatem dać możliwość na odkrywanie cudownych przygód, pasji, wszystkim dzieciakom.

Bezgraniczni przyjaciele

Okres realizacji projektu: 01.06-29.08.2023 Źródło finansowania: IKEA Retail Sp. z o.o. Organizator i operator: Fundacja Świętego Mikołaja

„Bezgraniczni Przyjaciele” to projekt, który zrealizowaliśmy wspólnie z IKEA i Fundacją Św. Mikołaja. Jako jedyna organizacja w Bielsku-Białej otrzymaliśmy możliwość przeprowadzenia darmowych zajęć wśród młodzieży (polskiej i ukraińskiej) – mających na celu promocję sportowego stylu życia oraz wzmocnienie integracji pomiędzy nastolatkami obecnie żyjącymi obok siebie.  W ramach projektu „Bezgraniczni przyjaciele” zorganizowaliśmy zajęcia deskorolkowe połączone z nauką jazdy oraz warsztatami graffiti. Główną ideą przyświecającą naszym działaniom było stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której młodzi ludzie mogą rozwiać swoje pasje i zintegrować się z innymi. 


.

Zarząd Fundacji Kids on Board

Iweta Gazur – prezes, koordynator

Małgorzata Gazur – wiceprezes